Τεχνικό για το κλιματιστικό

  Για να ασκήσει κάποιος το επάγγελμα του ψυκτικού ή του τεχνικού αερισμού & κλιματισμού πρέπει να έχει τελειώσει είτε τεχνική σχολή αναγνωρισμένη από το ελληνικό κράτος, είτε ΤΕΙ ή Πολυτεχνείο, να έχει πιστοποιήσει το πτυχίο του, να έχει κάνει την πρακτική του για να μαζέψει την απαιτούμενη προϋπηρεσία, και να ξαναδώσει εξετάσεις για να πάρει την ΑΔΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Π.Δ 87/1996) προκειμένου στη συνέχεια να ασκήσει το επάγγελμα. ΜΟΝΟ κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είσαστε σίγουροι (εν μέρει) για το ποιον θα εμπιστευτείτε να μπει στο σπίτι σας ή στον επαγγελματικό σας χώρο και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που απαιτεί ο κλιματισμός σας!

   

   

       210-9400104 (ΑΘΗΝΑ)

       6977330917  (Vodafone)